Ako vám môže Heatmap nástroj pomôcť s optimalizáciou webu?

1. Analyzujte správanie vaších zákazníkov

Pokiaľ ešte neanalyzujete správanie zákazníkov na vašej webstránke, dopúšťate sa zvyčajne začiatočníckej chyby. Domnienka, že váš obsah je taký skvelý, že jediná vec, ktorú musíte urobiť je ho iba postnúť sa môže v konečnom prípade ukázať ako chybný krok. Musíte si byť istý, že všetky vaše online prezentačné materiály sú umiestnené správne a vaši zákazníci ich vedia jednoducho nájsť. Vytváranie dobrého obsahu či moderného dizajnu je len začiatok. Heatmap nástroj vám poskytuje všetky potrebné data o tom, čo sa deje na vašom webe, ako napríklad či užívateľ klikol na vaše články , obrázky , tlačidlá. Pomocou nášho nástroja viete jednoducho optimalizovať váš web či landing page pre dosiahnutia čo najlepšieho užívatelského prostredia a zvýšenia predaja.

2. Zistite, kde je najvyššia interakcia 

Nástroj Heatmap umožňuje optimalizovať umiestnenie vášho obsahu na webstránke na základe správania sa návštevníkov. Napríklad pokial váš web obsahuje rozptylujúce elementy ako reklamy, URL linky, obrázky, pomocou nášho nástroja môžete efektívne upraviť ich umiestnenie tak, aby rozptylujúci dopad na užívatela bol minimálny a aby vaša stránka pôsobila konzistentne.

Taktiež vám pomôžeme s optimalizáciou obsahu vašej stránky s pohľadu kvality, kde vám presne ukážeme, ktoré články, videá, obrázky, tlačidlá (call to action) majú najväčšiu interakciu a naopak, ktoré sú neefektívne a mali by ste ich obmedziť alebo od nich úplne upustiť. Vieme zistiť, kde je na vašom webe miesto najvyššej interakcie, čo môžete využiť pre pridanie vaších dôležitých správ, tlačidiel pre objednanie tovaru či prihlásenia sa pre odoberanie noviniek. 

V čom spočívajú teda hlavné výhody nástroja Heatmap?

Zlepšenie užívatelského prostredia vášho webu
Optimalizácia interakcie užívatelov/návštevníkov 
• Zvýšenie predaja na vašej webstránke